FAQ’s

Is Taco Bell using free-range eggs in their products?

In 2019 Taco Bell UK & Europe made a commitment to source 100% free-range eggs (shell/liquid/ingredients) across our supply chain. We aim to meet this commitment by the end of 2021.

Gebruikt Taco Bell scharreleieren in de produkten?

In 2019 hebben Taco Bell UK & Europe een toezegging gedaan om 100% scharreleieren (schaal/vloeistof/ingrediënten) in onze toeleveringsketen te betrekken. We streven ernaar om eind 2021 aan deze toezegging te voldoen.

What is pulled oats?

Pulled oats are a vegetable alternative to meat based on oats, beans and peas. It is vegan, soy-free, contains more protein than chicken and has a unique bite.

Wat is pulled oats eigenlijk?

Pulled oats is een plantaardig alternatief voor vlees op basis van haver, bonen en erwten. Het is veganistisch, sojavrij, bevat meer eiwitten dan kip en heeft een unieke bite.

Kan ik mijn bestelling aanpassen?

Absoluut! Of je nu zure room of guacamole wilt verwijderen of een extra portie vlees wilt toevoegen, ons menu is aanpasbaar en al onze producten worden op bestelling gemaakt!

Biedt Taco Bell voedsel aan dat is gemaakt zonder ingrediënten die gluten bevatten?

Omdat alles bij Taco Bell op bestelling wordt gemaakt, is het gemakkelijk om veel items aan te passen aan uw levensstijl. Aangezien al ons eten in onze keuken wordt bereid met voedsel dat gluten bevat, raden we geen van onze producten of glutenvriendelijke vervangende producten aan voor klanten met coeliakie. Voor de volledige lijst met ingrediënten van Taco Bell, evenals onze volledige lijst met menu-informatie over voedselallergieën en gevoeligheden, bezoek onze allergeeninformatiepagina hier, of bezoek een van onze restaurants en spreek met onze vriendelijke teamleden!

Biedt Taco Bell vegetarische opties aan?

Ja, alle producten die bij Taco Bell worden besteld, kunnen vegetarisch worden gemaakt door een of andere vorm van vervanging of verwijdering. Onze Mexicaans gekruide rijst, pulled oats en zwarte bonen zijn zowel vegetarisch als veganistisch. U kunt bijna elk item op ons menu aanpassen door vlees te vervangen door bonen!

Ik heb specifieke voedselallergieën. Wat kan ik eten bij Taco Bell?

Taco Bell erkent dat een aantal van onze gasten mogelijk gevoelig zijn voor bepaalde allergen. We hebben een allergenenlijst ontwikkeld om te adviseren over de producten welke bepaalde allergenen kan bevatten bij Taco Bell, om gasten te helpen bij het maken van een weloverwogen maaltijdkeuze wanneer ze dineren.

Ga naar onze informatiepagina over allergenen om deze lijst te bekijken.

Hoewel we deze lijst hebben, kan Taco Bell niet garanderen dat voedsel 100% vrij is van allergenen, vanwege de aard van de bereiding van onze producten. Onze restaurants zijn snelle en kleine omgevingen, en hoewel ons personeel veel zorg besteedt en trots is op onze bereiding, is het vanwege de aard van de activiteiten binnen onze restaurants mogelijk dat er in de bereidingskeuken enige onderlinge vermenging van ingrediënten kan optreden. Het risico is laag als u kleine hoeveelheden kunt verdragen, maar we raden klanten met extreme gevoeligheden aan om medisch advies in te winnen over kruisbesmetting.

Is Taco Bell Halal?

Hoewel de vleesleveranciers die we gebruiken mogelijk Halal-geregistreerd zijn, zijn onze seasoned beef en grilled chicken helaas niet halal gecertificeerd vlees.

Daarentegen is onze cripsy chicken wel halal gecertificeerd.

Waar kan ik jullie voedingsinformatie vinden?

Een overzicht van onze nutricions en allergenen vind je hier.

Wat voor soort eten biedt Taco Bell aan?

Ons menu bestaat uit een scala aan taco’s, burrito’s, quesadilla’s, nacho’s en meer. Al onze producten zijn verkrijgbaar met een breed scala aan bekende en smakelijke ingrediënten, waaronder ons heerlijke vlees en vegetarische alternatieven:

  • Seasoned Beef
  • Grilled Chicken
  • Pulled Oats
  • Crispy Chicken
  • Black Beans

Combineer deze heerlijke proteïne naar keuze met melanges van echte kazen, knapperige geraspte sla, in blokjes gesneden rijpe tomaten en kenmerkende sauzen, bijgerechten (Guacamole, Fiesta Salsa en Mexicaanse rijst) en kenmerkende desserts en dranken en je hebt een onvergetelijke smaakervaring.

Waar komt Taco Bell oorspronkelijk vandaan?

Taco Bell is ontstaan in Californië, Verenigde Staten van Amerika. Het werd opgericht door Glen Bell en hij opende het eerste Taco Bell-restaurant in 1962 in Downey, Californië. Vóór Taco Bell bezat en exploiteerde hij oorspronkelijk een hamburgerkraam genaamd Bell’s Hamburgers in Californië, gebouwd in 1948 op de grens van San Bernardino en de stad Colton. Glen opende zijn eerste tacokraam, Taco Tia in 1954, en verkocht taco’s voor negentien cent (vandaag EUR € 1,50). Bekijk het hier voor meer over het verhaal van Glen.

Taco Bell biedt een verscheidenheid aan Mexicaans geïnspireerde gerechten, waaronder taco’s, burrito’s, quesadilla’s, nacho’s, andere speciale items en een verscheidenheid aan waardevolle menu-items. Tegenwoordig bedient Taco Bell elk jaar meer dan 2 miljard klanten in meer dan 7.000 restaurants wereldwijd.

Waar kan ik een voorstel indienen voor een nieuwe locatie?

We zijn altijd op zoek naar onze volgende geweldige Taco Bell-locatie en horen graag van je! Vul het contact formulier in en iemand van ons developmentteam neemt contact met je op!

( NOTE: geen mogelijkheden om Franchisenemer te worden.)

Wat zijn jullie opvattingen en waarden?

We zijn geïnspireerd om het merk te zijn waar je niet alleen van houdt, maar WELKE JE ook vertrouwt – daarom dagen we onszelf constant uit om anders te denken over hoe we kunnen innoveren, evolueren en meer kunnen zijn en meer kunnen doen voor onze gasten, teamleden, gemeenschap en milieu.

Where can I submit a proposal for a new site?

We’re always on the hunt for our next great Taco Bell location and would love to hear from you! Please complete the contact form and someone from our development team will be in touch!

( NOTE: we do not Franchise)

Where is Taco Bell originally from?

Taco Bell originated in California, United States of America. It was founded by Glen Bell, and he opened the first Taco Bell restaurant back in 1962 in Downey, California. Before Taco Bell, he originally owned and operated a hamburger stand called Bell’s Hamburgers in California, built in 1948 on the border of San Bernardino and the city of Colton. Glen opened his first taco stand, Taco Tia in 1954, selling tacos for nineteen cents (AUD$2.17 value today). For more about Glen’s story, check it out here.

Taco Bell offers a variety of Mexican-Inspired foods, including tacos, burritos, quesadillas, nachos, other specialty items, and a variety of value menu items. Today, Taco Bell serves more than 2 billion customers each year at over 7,000 restaurants worldwide.

What are your views and values?

We’re inspired to be the brand you not only love, but also trust – which is why we’re constantly challenging ourselves to think differently about how we can innovate, evolve and be more and do more for our customers, team members, communities and environment.

Is Taco Bell Halal?

Although the meat suppliers we use may be Halal registered, unfortunately our seasoned beef and grilled chicken are not from Halal certified meat.

On the other hand, our cripsy chicken is halal certified.

Where can I find your nutritional information?

An overview of our nutricions and allergens can be found here .

Can I customise my order?

Absolutely! Whether you want to remove sour cream, guac or add an extra serving of meat, our menu is customisable and all our products are made-to-order!

I have specific food allergies. What can I eat at Taco Bell?

Taco Bell recognises that a number of our customers may be sensitive to certain allergen groups. We have developed an Allergens Guide to advise to the foods at Taco Bell which may contain certain allergens, to assist guests in making an informed meal choice when they dine.

To view this guide, please visit our allergen information page here.

Although we have this guide, Taco Bell cannot guarantee that any food is 100% free of any allergen, due to the nature of fresh food preparation. Our restaurants are fast-paced and small environments, and whilst our staff take great care and pride in our preparation, due to the nature of fresh restaurant operations, it is possible that some cross-mixing of ingredients can occur within the common environments. The risk is low if you can tolerate small amounts, however we advise customers with extreme sensitivities to seek medical advice about cross contamination.

Does Taco Bell offer food that is made with no gluten containing ingredients?

Since everything at Taco Bell is made-to-order, it’s easy to customise many items to fit your lifestyle. As all our food is prepared in our kitchen with food that contains gluten, we do not recommend any of our products or gluten friendly substituted products for customers with coeliac disease. For the entire list of Taco Bell ingredients, as well as our complete list of menu information on food allergies and sensitivities, please visit our allergen information page here, or visit one of our restaurants and speak to our friendly team members!

Does Taco Bell offer vegetarian friendly options?

Yes, all items ordered at Taco Bell are able to be made vegetarian-friendly by some type of substitution or removal. Our Mexican seasoned rice, Pulled oats and Black Beans are both vegetarian and vegan-friendly. You can customize almost any item on our menu by replacing meat with beans!

What kind of food does Taco Bell offer?

Our menu consists of a range of Tacos, Burritos, Quesadillas, Nachos and more. All of our products are available with a wide variety of familiar and tasty ingredients including our delicious meats and vegetarian alternative:

  • Seasoned Beef
  • Grilled Chicken
  • Pulled Oats
  • Black Beans
  • Chicken strips

Mix these with blends of real cheeses, crisp shredded lettuce, diced ripe tomatoes as well as signature sauces, sides (Guacamole, Fiesta Salsa and Mexican rice) and signature desserts and beverages and you have an unforgettable taste experience.